Moerbeke klimaatneutraal tegen 2050

Voor Open Vld is het milieu belangrijk. Het is dan ook geen toeval dat onze gemeente het burgemeestersconventant ondertekende, waarbij we ons engageren om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen.

“Maar we willen nog verder gaan”, vertelt burgemeester Robby De Caluwé. “Tegen 2050 moeten we een CO2-neutrale gemeente zijn. Als gemeente geven we zelf al het goede voorbeeld, doordat we bijvoorbeeld massaal zonnepanelen hebben laten installeren én sowieso voor 100% groene stroom hebben gekozen. Daarnaast zijn we gestart met het vervangen van onze openbare verlichting door zuinigere LED-verlichting, die we bovendien ’s nachts ook nog eens 40% dimmen. Tegen 2025 moet ons hele openbare verlichtingsnet uit dimbare LED-verlichting bestaan. Daarnaast zijn we ons wagenpark aan het vervangen door meer milieuvriendelijke alternatieven zoals aardgas.”

Uit het betonrapport van Natuurpunt blijkt trouwens dat er in Vlaanderen slechts 17 gemeenten zijn met procentueel minder verharding. “7% van de oppervlakte wordt ingenomen door woningen, gebouwen, straten en parkings, terwijl dit in Vlaanderen gemiddeld 14% is. En dat willen we zo houden. In onze verkavelingsvoorschriften willen we meer maatregelen opleggen om het groene karakter van onze gemeente te benadrukken. Ook ondersteunen we het Vlaams project om de Moervaartvallei om te vormen tot een natuurgebied, waarbij we vanuit de gemeente ook een bijdrage zullen leveren om dit gebied voor het publiek toegankelijk te maken.”

Ook ingrepen in de mobiliteit moeten helpen om de klimaatdoelstellingen te halen. “De fiets krijgt voorrang in ons beleid. Zo willen we de fietsroutes omvormen tot fietssnelweg, met letterlijk voorrang voor de fietsers aan de oversteken. Ook willen we de verschillende plekken in onze gemeente verbinden via zachte verbindingen. Er zijn momenteel tragewegenplannen in opmaak. Deze trage wegen zorgen voor een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers.”