Goed nieuws voor de inwoners aan de E34

Het college van Moerbeke had een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, wegbeheerder van de autosnelweg en de parallelwegen. Eén van de punten die ze wilden bespreken, was de geluidsoverlast voor de omwonenden van de snelweg. Die klagen immers al jaren over toegenomen geluidsoverlast.

“Ik ben zelf al naar twee kabinetten gegaan, eerst bij het kabinet van toenmalig minister Crevits (CD&V) en later bij minister Weyts (N-VA). Telkens bleken geluidsschermen geen haalbare kaart, omdat het grootste gedeelte van de investering door de gemeente zou moeten gebeuren, maar dit is niet realistisch”, geeft burgemeester Robby De Caluwé aan. “Daarom bespraken nu we een alternatieve oplossing, namelijk het vervangen van de asfaltlaag door zogenaamde SMA-B asfalt. Dat is de verbeterde versie van het vroegere fluisterasfalt. De verwachting is dat het geluid met 5 tot 7 decibel zou afnemen. Als je weet dat bij een verlaging van 3 decibel men over een halvering spreekt, dan weet je dat dit een enorme verbetering zal zijn”, vult schepen Koen Mertens aan. Het gemeentebestuur vroeg alvast een geluidsmeting nadat de asfaltlaag is vervangen, zodat kan worden nagegaan of het geluid inderdaad verminderd is.

“We vroegen ook om een groenscherm tussen de parallelweg en de snelweg te plaatsen, onder andere om het tegenlicht ’s nachts tegen te gaan, maar ook om een visuele barrière tussen de snelweg te vormen. We hopen dat dit ook kan worden gerealiseerd”, aldus schepen Stijn Deschepper.

“Half mei zullen we ook met het Agentschap bekijken of er intussen ook mogelijkheden zijn voor een fietsverbinding naar Koewacht”, besluit Deschepper nog. Het gemeentebestuur van Moerbeke vraagt al jaren om een fietsverbinding tussen noord en zuid te realiseren. De vorige legislatuur werd hiervoor door alle gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie een brief naar de minister van mobiliteit verstuurd.