Gemeente wijzigt straatnamen aan E34 voor hulpdiensten

De gemeente heeft de straatnamen aangepast van een deel van de Kruisstraat en de Pereboomsteenweg. Beide straten lagen aan beide kant van de E34. “Hierdoor kan kostbare tijd verloren gaan bij een interventie, waar elke seconde telt”, geeft burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) aan.

Het deel Kruisstraat onder de E34 zal worden gewijzigd in Ledestraat, met aanpassing van de huisnummers. Het zuidelijk deel van de Pereboomsteenweg zal Haringslede worden. Verder krijgen ook nog twee kleine zijstraten van de Kruisstraat zonder bewoning een nieuwe naam, namelijk Oude Zeedijk en Reepstraatje.

Er kwamen vier bezwaren binnen tegen het voorstel, maar die hadden vooral te maken met de last van een wijziging van de straatnaam en huisnummer, alsook de kosten. “Het algemeen belang en vooral de veiligheid primeert op de tijdelijke last die zo’n wijziging met zich meebrengt. Om de kosten te drukken, krijgt elk gezin dat door een wijziging van de straatnaam en/of huisnummer wordt getroffen een premie van 100 euro, en een bedrijf 200 euro. Uiteraard is de premie beperkt tot 1 premie per adres.”