Gemeente Moerbeke zet met mobiele camera’s verder in op de strijd tegen sluikstorten

Het gemeentebestuur Moerbeke heeft beslist om mobiele camera’s te installeren om sluikstorten aan te pakken. Naast het sanctioneren blijft de gemeente inzetten op sensibiliseringscampagnes, de werking van het meldpunt voor sluikstorten en de werking van de Propere pioniers.

Schepen Thierry Walbrecht: “Sluikstorten en zwerfvuil zijn een algemene bron van ergernis. Een hardnekkige problematiek met een grote maatschappelijke impact die een integrale aanpak vergt. Tijdens een burgemeestersoverleg kwam onder andere van onze burgemeester de vraag om een cameraproject uit te rollen.”

Er zullen tijdelijke camera’s worden ingezet op het grondgebied van de deelnemende gemeenten, onder coördinatie van IDM.

“De camera’s zullen op tijdelijke basis gericht worden ingezet aan glasbollen, andere collectieve afvalinzamelsystemen en op hotspots waar sluikstorten en/of zwerfvuil problematisch worden vastgesteld”, aldus burgemeester Robby De Caluwé. “Met deze camera’s willen we potentiële daders afschrikken en tot gedragsverandering motiveren, inbreuken vaststellen, overtreders identificeren, bewijslast verzamelen, …”.

De aankoop van de camerasystemen zal door IDM gebeuren. “De globale kostprijs hiervoor bedraagt € 61.985 waarvan € 15% ten laste is van Moerbeke of € 9.298,00 per jaar. Dit betekent concreet de inzet van gemiddeld 1 camera per dag per week voor Moerbeke”, aldus nog Walbrecht.