Aankoop elektrische voertuigen door onze politiezone

Bij Politiezone Regio Puyenbroeck werden in januari 2020 twee motorfietsen en twee elektrische personenwagens afgeleverd. De motorfietsen zullen ingezet worden door het Team Verkeer & Mobiliteit in het kader van de verkeersveiligheid en voor controleacties. De elektrische dienstwagens zijn bestemd voor de wijkinspecteurs van Lochristi en Zelzate. “Hiermee trekt de zone, die in 2018 al voorzichtig haar eerste stappen richting milieuvriendelijkheid zette met de aankoop van een CNG-wagen, resoluut de kaart van een duurzaam beleid”, aldus Koen Van Poucke, korpschef van de politiezone.

Dat betekent evenwel niet dat de traditionele brandstofmotor op korte termijn helemaal uit het wagenpark – ongeveer dertig wagens – zal worden geweerd. Elke aankoop maakt het onderwerp uit van een grondige analyse. De technische vereisten en ombouwnoden zijn immers afhankelijk van de bestemming van het voertuig. Zo moet een interventiecombi aan heel andere voorwaarden voldoen dan een wijkvoertuig of een anonieme dienstwagen.

Aankoopbeleid

Bij haar aankopen kan een politiezone zelf een overheids-opdracht plaatsen. Hierbij worden de technische vereisten opgesomd en kunnen verschillende bedrijven een offerte indienen. Daarbij wint de economisch meest voordelige offerte of met andere woorden: wie de beste prijs en service biedt voor een artikel dat aan alle specificaties voldoet, mag het product of de dienst leveren. Deze procedure zorgt ervoor dat de concurrentie op een eerlijke manier speelt en dat er van favoritisme geen sprake kan zijn. De politiezone kan hierdoor meestal ook een goede prijs bedingen.

Daarnaast kan de politiezone aankopen via aankoopcentrales, zoals bijvoorbeeld die van de Federale Politie of andere overheden en instanties. Ook hier zijn de technische vereisten opgesomd waaraan een product moet voldoen. Doordat zij als aankoopcentrale voor meerdere afnemers aan de leveranciers een grotere afname kunnen garanderen, zijn de prijzen in hun catalogus vaak nog scherper. Dit betekent echter wel dat hun aanbod nooit compleet kan zijn, waardoor de politiezone voor heel wat zaken toch zelf de markt dient te bevragen. Alle aankopen worden gedaan in goed overleg en afhankelijk van het geraamde bedrag met ofwel het politiecollege,  samengesteld uit de burgemeesters van de vier gemeenten ofwel de politieraad, samengesteld uit de vier burgemeesters en leden van de gemeenteraden van de vier gemeenten die hiertoe apart verkozen zijn.

Motorfietsen

De motorfietsen werden aangekocht via de aankoopcentrale van de Federale Politie. De BMW R 1250 RT, goed voor 100 kW of 136 pk, voldeed aan alle technische vereisten die werden vastgelegd door de leden van het Team Verkeer & Mobiliteit. Beide motorfietsen werden af-fabriek omgebouwd tot politie-motorfietsen. Door de fluorescerende onderdelen, de reflectoren voor- en achteraan en door de fluo-stickers en het woord ‘politie’ op de zijkanten zijn ze ook in het donker goed zichtbaar, wat de veiligheid van de bestuurders aanzienlijk vergroot. Ook de motorfietsen zelf zijn extra beschermd door de ingebouwde valbeschermingsbeugels. Daarnaast zijn blauwe zwaailichten en een krachtige sirene ingebouwd en beschikken de motoren over moderne communicatie-apparatuur voor ongehinderde contacten met de meldkamer. De motorfietsen zullen voornamelijk ingezet worden voor verkeers- en controleacties door de leden van het Team Verkeer & Mobiliteit, die een opleiding ‘prioritair rijden’ hebben gevolgd en ervaren motorrijders zijn.

Verkeersveiligheid en controleacties

PZ Regio Puyenbroeck zet – daarbij aangemoedigd door het lokale bestuur – sterk in op verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid werd dan ook opgenomen als een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Wie regelmatig een van de vier gemeenten doorkruist, krijgt de motorrijders dus vroeg of laat te zien. Er worden dagelijks snelheidscontroles uitgevoerd. Daarnaast zijn er regelmatig alcohol- en drugscontroleacties. Wie de dans dacht te ontspringen, maakt veel kans door de motorrijders onderschept te worden en kennis te maken met de man onder de helm. Die zal vervolgens persoonlijk uitleggen dat hij liever iemand aan de kant zet dan straks misschien de nabestaanden te moeten inlichten over een verkeersongeval. Dat is en blijft voor alle politiemensen immers de kerngedachte achter de niet altijd even populaire verkeers- en controleacties.

Elektrische voertuigen

Zowel voor het wijkteam van Lochristi als voor het wijkteam van Zelzate werd een volledig elektrische personenwagen aangekocht. Zij vervangen twee voertuigen die in gebruik werden genomen in 2008 en die gemiddeld ongeveer 7.200 km per jaar op de teller hadden. Deze euro 4-voertuigen mochten de lage emissiezones niet langer inrijden. De full electric Hyundai Ioniq is de samensmelting van de voorwaarden waar een dienstvoertuig voor de wijkteams dient aan te voldoen en de nood aan milieuvriendelijke voertuigen. Maatschappelijk verantwoorde politiezorg, waar milieuzorg een onderdeel van uitmaakt, werd trouwens opgenomen als actiepunt in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone.

De Ioniq’s konden worden aangekocht door in te tekenen op het raamcontract voor elektrische voertuigen, plug-in hybride en CNG-voertuigen van Fluvius. De gestroomlijnde Ioniq heeft een 38 kWh-batterij en een remenergie-recuperatiesysteem; goed voor een rijbereik van ongeveer 280 km en een verbruik van rond de 15 kWh voor 100 km. De elektromotor levert een vermogen van 100 kW of 136 pk. Met die trekkracht haast hij zich van 0 naar 100 km/u in 9,9 seconden. Bovenal is hij lokaal geheel emissievrij.

De voertuigen zijn uitgerust als herkenbaar politievoertuig met fluorescerende striping en stickers, het logo van de politiezone op de zijkanten, een blauw zwaailicht met directionele pijl, een krachtige sirene, luidsprekers om omstaanders aan te spreken en een communicatie-antenne voor ongehinderde contacten met de meldkamer en de collega’s.

Dienstbaarheid en gemeenschapsgerichte politie

De voertuigen zullen door de wijkteams ingezet worden voor hun dagelijkse opdrachten. Inwoners van de vier gemeenten zal het echter ongetwijfeld al opgevallen zijn dat hun wijkinspecteurs zich ook regelmatig met de fiets verplaatsen. Voor kortere afstanden is dit haalbaar, zeker in verstedelijkt gebied als Zelzate, waar bijna alles zich binnen fietsbereik van het wijkcommissariaat bevindt. Door hun verplaatsingen op de fiets zijn de wijkinspecteurs makkelijk aanspreekbaar en wordt het contact met de burger door hun nabijheid gefaciliteerd.

“Het aankoopbeleid kadert binnen een langetermijnvisie gericht op het effectief en efficiënt uitvoeren van onze dagelijkse opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie en onze basistaken van wijkwerking, onthaal, interventie, politionele steun aan slachtoffers, lokale recherche, ordehandhaving en verkeersveiligheid”, verduidelijkt korpschef Van Poucke. “In mijn functie is het mijn verantwoordelijkheid binnen een langetermijnperspectief zorg te dragen voor de medewerkers, wat zich weerspiegelt in het aankoopbeleid, zodat de medewerkers zich op hun beurt optimaal kunnen bekommeren om de burgers”, aldus nog Van Poucke.