Moerbeke Zomert!

Eerder liet Vlaams viceminister-president van Binnenlands Bestuur Bart Somers weten dat de Vlaamse regering een eenmalige coronasubsidie aan onze gemeente overmaakt ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven. Goed voor een bedrag van 56.953,33 euro voor gemeente Moerbeke. Goed nieuws voor onze Moerbeekse verenigingen, de kunst bestaat er nu uit dit bedrag zo efficiënt én eerlijk mogelijk verdeeld te krijgen onder onze lokale verenigingen. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de eenmalige subsidie met €3000 aan te vullen en te verdelen in drie schijven.

Een eerste schijf van €20.000 zal integraal gereserveerd worden voor verenigingen die schade hebben geleden door het niet kunnen ophalen van winsten met activiteiten die door de corona niet konden doorgaan. De verdeelsleutel van die €20.000 zal opgemaakt worden in overleg met jeugd-, sport- en cultuurraad. Verdeling van dit bedrag voorzien we ergens midden oktober.

“Grotere verenigingen in ons dorp zoals KFC Moerbeke en VC Spectrum zullen een deel van de kosten die ze gemaakt hebben voor de organisatie van hun tornooien met dit geld kunnen recupereren”, vult schepen van Sport Sarah Poppe aan. “Ook een aantal andere jeugd- en wijkverenigingen moesten hun geplande activiteiten noodgedwongen annuleren. Ook zij zullen een deel daarvan via deze pot gecompenseerd zien.”

Een volgende schijf van €20.000 gaat naar verenigingen die tijdens de zomervakantie iets organiseren in ons dorp in samenwerking met de lokale horeca.

“Moerbeke Feest zal de organisatie hiervan op zich nemen en zowel de activiteiten als de verdeling van dat bedrag onder de verenigingen coördineren. Kleinere verenigingen die niet per sé financiële schade hebben geleden kunnen we op deze manier extra ondersteunen. Voor wat, hoort wat. Met kleinere zomeractiviteiten in ons centrum ondersteunen we in de eerste plaats die verenigingen. Maar ook de lokale horeca. Win-win voor iedereen”, verduidelijkt schepen van feestelijkheden Stijn Deschepper.

Een laatste schijf van €20.000 zal ingezet worden ter stimulatie van het Moerbeeks verenigingsleven in zijn geheel. Het gemeentebestuur werkte daarvoor het concept ‘Moerbeke Zomert‘ uit. “Een kern- en horecaversterkend project dat zowel het verenigingsleven, toerisme als lokale horeca- en middenstand een boost moet geven na de moeilijke coronaperiode. Een sterke lokale middenstand is immers een cruciale bouwsteen voor een sterk verenigingsleven. Naast sponsoring voor tal van activiteiten, zorgen ze het hele jaar door voor leven in ons dorp”, aldus Poppe en Deschepper.

Met ‘Moerbeke Zomert’ wil de gemeente de lokale horeca ondersteunen waar mogelijk.  Met extra terrasruimte bijvoorbeeld, maar ook met een tijdelijke inrichting van ons centrum als grote zomerlounge met animatiezone. “Gedurende vier weekends in de maanden juli en augustus willen we extra inzetten op een leefbaar dorp, waar iets te (be)leven valt. Een gezellige sfeer, bloemen, parasols, akoestische optredens, kinderanimatie, straatartiesten of marktjes met lokale handelaars…”, licht Deschepper toe. De bedoeling is daar op zondag 19 juli met te starten. Vakantie in eigen dorp.

Om ook niet-inwoners hiervoor warm te maken werd een fietszoektocht uitgewerkt voor inwoners én niet-inwoners met een reuze prijzenpot aan het einde van de zomervakantie. Boekjes voor deelname kunnen gekocht worden in sfeercafé Gigi’s, elke dag verkrijgbaar vanaf 10u, behalve op woensdag en donderdag. Ook buiten het centrum leeft de horeca op. De fietszoektocht zet al onze lokale horecazaken in de kijker voor Moerbekenaren en omstreken. Daar waar mogelijk worden terrasuitbreidingen ook toegestaan. Starten met de fietszoektocht kan eveneens mogelijk bij Ponyland (Pereboom), café De Grens (Koewacht) en ‘t Veldcafé (aan de grens met Eksaarde).