3 nieuwe initiatieven voor toegankelijke en betaalbare zorg

3 nieuwe initiatieven voor toegankelijke en betaalbare zorg

30 augustus 2019 0 Door Robby De Caluwé

Elke patiënt heeft recht op de beste behandeling en zorg, niemand kiest er immers voor om ziek te zijn. Daarom hebben we met Open Vld drie nieuwe maatregelen ingevoerd die de zorg toegankelijker en betaalbaarder moeten maken: volledige terugbetaling van tandzorg voor kankerpatiënten (en anodontie), betere en snellere toegang tot een hoorapparaat (terugbetaling) en de afschaffing van de bijdrage die de patiënt betaalt voor een geneesmiddel bij de apotheker buiten de openingsuren.

1. Volledige terugbetaling van tandzorg voor kankerpatiënten en mensen met anodontie

Kankerpatiënten en mensen met anodontie (ziekte waar het gebit niet tot ontwikkeling komt) hoeven straks niet meer te betalen voor dure restauratieve tandzorg zoals het plaatsen van implantaten, bruggen of kronen. Ze zullen ook niets meer moeten voorschieten. 

Voor patiënten is dit goed nieuws omdat ze niet meer de kostprijs (die tot enkele duizenden euro’s kan oplopen) van zorg moeten betalen en ook niet meer hoeven voor te schieten, dit zal via derdebetalersregeling gebeuren. Er wordt drie miljoen euro op jaarbasis uitgetrokken voor de terugbetaling. 

Als bijkomende bescherming zullen alle tandartsen de Riziv-tarieven voor deze behandelingen moeten respecteren. Patiënten kunnen dus geen ereloonsupplementen aangerekend krijgen.

Honderden patiënten per jaar zullen kunnen gebruik maken van de volledige terugbetaling”, meldt De Caluwé. “Naast anodontiepatiënten gaat het bijvoorbeeld over patiënten met een hoofd- of een halstumor waarbij de kaken beschadigd zijn geraakt bij een operatieve verwijdering van de tumor of na een bestralingsbehandeling. Een ander voorbeeld zijn kankerpatiënten van wie hun afweersysteem negatief reageert op stamceltherapie met tandverlies tot gevolg.”, licht De Caluwé toe.  

Er moet nu eerst advies worden gegeven op het wetsontwerp van Minister De Block door de Raad van State. Naar verwachting zal de nieuwe regeling na de zomer van kracht gaan.

2. Wie slecht hoort, krijgt sneller en betere toegang tot gehoorimplantaat

Meer patiënten zullen toegang krijgen tot cochleaire implantaten. Dit zijn gesofisticeerde elektronische hoorapparaten voor mensen met ernstige gehoorschade bij wie een klassiek hoorapparaat niet of onvoldoende werkt. Vandaag worden ze terugbetaald voor mensen die aan beide oren minimum 85 dB HL gehoorverlies lijden (dB HL is een maatstaf voor gehoorverlies) en voor wie een traditioneel hoorapparaat geen oplossing biedt. De drempel wordt tegen het einde van dit jaar verlaagd tot 70 dB HL. 

Vandaag krijgen elk jaar 329 Belgen zo’n implantaat terugbetaald van de gezondheidszorgverzekering. Dankzij de nieuwe terugbetalingscriteria van minister De Block komen er daar straks naar schatting 362 mensen bij.

Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé bevoegd voor de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen aan het woord: “Door de criteria te verlagen naar 70 decibel HL zal het leven van enkele honderden mensen aangenamer worden. Het is een oplossing voor de mensen die geen baat hebben bij een gewoon hoorapparaat. De nieuwe maatregel betekent een betere levenskwaliteit voor deze mensen en het zorgt ervoor dat de patiënt de kostprijs van 20 000 voor het hoorapparaat niet hoeft te betalen.”

Op dit moment lopen er ook studies naar de impact een cochleair implantaat bij kinderen met unilaterale gehoorschade (gehoorschade aan één oor). Als blijkt dat zij daar baat bij hebben, kan de terugbetaling uitgebreid worden.

3. De bijdrage die de patiënt betaalt voor een geneesmiddel bij de apotheker van wacht, wordt afgeschaft

Wie ’s avonds of op zondag met een geneesmiddelenvoorschrift naar de apotheker gaat, zal straks geen toeslag meer betalen. In ruil krijgen de apothekers een beschikbaarheidshonorarium voor hun wachtdienst.

“Wie ’s avonds na zijn of haar werk de huisarts bezoekt en daarna medicijnen gaat ophalen bij de apotheker, betaalt daar nu in een aantal gevallen extra voor bij de apotheker. Daar komt straks verandering in.”, verklaart Minister De Block. Apothekers zullen enkel nog een toelage mogen aanrekenen als de patiënt geen voorschrift heeft.

De toelage die apothekers in sommige gevallen mogen aanrekenen, wordt vervangen door een beschikbaarheidshonorarium. Het gaat over een vast bedrag dat apothekers ontvangen voor hun wachtdienst, naast een bedrag per voorschrift. De nieuwe regeling kreeg vandaag groen licht van de ministerraad en treedt nog dit jaar in werking.

Deel deze pagina: